Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Doba hotelowa

Doba w pensjonacie trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

Zadatek i opłaty

 1. Po dokonaniu rezerwacji prosimy Państwa o przesłanie zadatku w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji.
 2. Opłata klimatyczna za dzień pobytu wynosi 2,80 zł osobodzień.
 3. Pozostała kwota rozliczenia za pobyt oraz opłata klimatyczna (miejscowa) pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.
  W przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 4. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.

Meldunek

 1. Klienci  zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
 2. Osoby niezameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju do godziny 22.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. Właściciele pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.

Zwierzęta

Zwierzęta nie są akceptowane, dlatego prosimy o pozostawienie swoich pupili pod opieką w domu, u rodziny, znajomych, przyjaciół lub możemy przekazać informacje o hoteliku dla zwierząt, gdzie będą pod bardzo dobrą opieką.

Czystość w pokojach, wyposażenie

 1. W pokojach zapewniamy: pościel, papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki łazienkowe "podnóżki", chłodziarkę hotelową, czajnik, tv, część pokoi jest z balkonami.
 2. W apartamentach zapewniamy: pościel, ręczniki, papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki łazienkowe " podnóżki" , aneks kuchenny (kuchenka dwupalnikowa indukcyjna, mikrofalówka, talerze, sztućce, garnki, kubki, szklanki, lampki do wina, ściereczke do naczyń, płyn do mycia naczyń).
 3. Pokoje i apartamenty sprzątane są przed Państwa przyjazdem, nie sprzątamy podczas Państwa pobytu, nie pobieramy dodatkowej opłatay za sprzątanie po Państwa wyjeździe.

Zasady bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach  grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. We wszystkich pomieszczeniach  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. W przypadku naruszenia tego zakazu zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy wynajmu i obciążenia wynajmującego kosztem prania i dezynfekcji apartamentu (500 zł) 

Odpowiedzialność za potencjalne szkody

 1. Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 2. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

Inne

 1. W godzinach ciszy nocnej, tj. 22.00-7.00, osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciele mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu.
 3. Właściciele  wydają tylko jeden klucz od pokoju i apartamentu. Za zgubienie klucza opłata wynosi 100,00 PLN.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju lub apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.

  Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.nocowanie.karpacz.pl

Życzymy Państwu miłego pobytu!